Jako, że data już technicznie rzecz biorąc inna, mogę zamieścić kolejny WTF.

Pamiętajcie, środków ostrożności nigdy dość, dlatego ważną rolę pełni security by obscurity.

<?
if ($_COOKIE["login"] != "admin")
	print '<div id="admin" style="display:none;">';
else
	print '<div id="admin">';
?>
	<!-- tutaj linki do usuwania użytkowników -->
</div>