Patrzę dziś z łezką w oku na kod, który napisałem w Pascalu na początku 1998. roku (czyli gdzieś w pierwszej klasie ogólniaka):

procedure putpixel(x,y:word;color:word); assembler;
asm
 mov cx,640*2
 mov bx,x
 cmp bx,639
 ja @noput
 mov ax,y
 cmp ax,479
 ja @noput
 add ax,topscreeny
 mul cx
 shl bx,1
 add ax,bx
 adc dx,0
 mov si,ax
 cmp dl,curbank
 je @bankok
 call dword ptr bankswitch
 mov curbank,dl
@bankok:
 push $a000
 pop es
 mov ax,color
 mov es:[si],ax
@noput:
end;

I śmiać mi się chce, kiedy w oknie obok widzę kod, który dziś mam po kimś poprawiać:

for ($i = 0, $j = 0; ; )
{
	$tab[$i++] = $title[$j];
	$tab[$i++] = $content[$j++];
	if ($j >= $limit)
		break;
}

Nie wiedziałem, że czas procesora jest aż tak cenny w zagnieżdżanych językach skryptowych. Pół biedy z tym, ale widziałem już takie krzaki na ekranie, że sam autor by mi dziś nie powiedział, co kod robi bez pomocy debugowania.