Postęp prac nad serwisem 10przykazan można teraz śledzić na changelogu.