Jeśli ktoś jeszcze nie zauważył, Google Mail został zintegrowany z Google Chat. Ten ostatni to nic innego, niż interfejs pomiędzy przeglądarką a serwerem Google Talk. Tak, można rozmawiać pomiędzy dwoma przeglądarkami (również zza firewalla) i pomiędzy przeglądarką a normalnym klientem Jabbera.

Technorati Tags: , , ,