Zbierałem się od dłuższego czasu, to może w końcu napiszę, jak to uruchomić bez psucia systemu. Poniższy opis jest przeznaczony dla użytkowników GNOME. Z KDE nie korzystam, więc nie pomogę.

Wymagania

Na początek warto przejść na PLD Th (3.0). Nie jest to konieczne, ale i tak trzeba skorzystać z tamtejszych źródeł pakietów. W tym celu podłączamy je do poldka w /etc/poldek/pld-source.conf:

[source]
type = pndir
name = th
path = ftp://ftp.th.pld-linux.org/dists/th/PLD/%{_pld_arch}/RPMS/
noauto = yes
[source]
type = pndir
name = th-test
path = ftp://ftp.th.pld-linux.org/dists/th/test/%{_pld_arch}/RPMS/
noauto = yes

Następnie uruchamiamy poldka z nowymi źródłami (poldek -n th -n th-test) i instalujemy paczki (dla chcących pozostać przy PLD Ac, polecam przełącznik -I, który zapobiegnie upgrade'owi):

 • xorg-xserver-xgl
 • xorg-xserver-xgl-libGL
 • compiz
 • compiz-gnome-settings
 • compiz-gnome-decorator

Do pełnej konfiguracji będzie jeszcze potrzebny gconf-editor, ale ten można zainstalować z dowolnego źródła.

Konfiguracja

Zanim przejdziesz dalej, upewnij się, że korzystasz z binarnych sterowników ATI lub nVidii i że Iksy poprawnie obsługują akcelerację (Direct rendering: yes w glxinfo).

Przystępujemy do edycji pliku /usr/share/gdm/defaults.conf z pakietu gdm. W okolicach linii 517. powinien znajdować się wpis:

[servers]
0=Standard

Zmieniamy go na następujący:

[servers]
1=Standard

Następnie przechodzimy do majstrowania we wnętrznościach /etc/gdm/custom.conf. Sekcję [servers] uzupełniamy o poniższy wpis:

[servers]
1=Xgl

Na końcu pliku dodajemy jeszcze jedną sekcję:

[server-Xgl]
name=Xgl server
command=/usr/bin/Xgl :1 -ac -accel xv:pbuffer -accel glx:pbuffer -fullscreen
flexible=true

Uwaga: powyższa linijka command stosuje się tylko do kart ATI, użytkownicy nVidii powinni zamiast niej użyć:

[server-Xgl] 
name=Xgl server 
command=/usr/bin/Xgl :1 -ac -accel xv:fbo -accel glx:pbuffer -fullscreen
flexible=true

Następnie tworzymy nowy plik, /usr/bin/compiz-start:

#!/bin/bash
DISPLAY=:1 LD_PRELOAD=/usr/lib/xgl/libGL.so.1.2 compiz --replace gconf &
DISPLAY=:1 gnome-window-decorator &
DISPLAY=:1 setxkbmap -model pc105 -layout pl

I nadajemy mu prawo wykonania:

# chmod a+x /usr/bin/compiz-start

Uruchomienie

Na początek restartujemy daemona GDM. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to Iksy powinny uruchomić się normalnie. Logujemy się na swojego użytkownika i wybieramy Środowisko / Preferencje / Sesje. Na zakładce Programy startowe klikamy Dodaj i wpisujemy jako polecenie compiz-start. Od tego momentu, compiz będzie startował automatycznie z każdym logowaniem.

Uruchamiamy ręcznie compiz — wciskamy Alt + F2 i wpisujemy compiz-start. Nie przejmujemy się faktem, że pulpit wygląda nieco dziwnie i uruchamiamy z menu Aplikacje / Narzędzia systemowe / Edytor konfiguracji.

Po uruchomieniu gconf-editor, przechodzimy do gałęzi /apps/compiz/general/allscreens/options i edytujemy wartość active_plugins. Jest to lista i powinna zawierać następujące elementy:

 • gconf
 • decoration
 • wobbly
 • fade
 • minimize
 • cube
 • place
 • resize
 • move
 • rotate
 • zoom
 • scale
 • switcher

Uwaga: wszystkie powyższe wartości trzeba dodać za jednym razem (bez zamykania okna edycji listy), bo compiz przeładowuje wtyczki w locie i zwyczajnie usunie z listy te, dla których nie zostały spełnione zależności (niektóre wtyczki wymagają innych).

Tuning

Po zapisaniu zmian, wtyczki powinny załadować się automatycznie i compiz powinien uzyskać pełną sprawność bojową. Powyższych czynności nie trzeba powtarzać w przyszłości (chyba, że nowe wersje compiz dostarczą nowych wtyczek).

Ciekawscy mogą jeszcze pogrzebać w trzewiach klucza /apps/compiz/plugins — każdy z jego elementów odpowiada za konfigurację jednej wtyczki i można tam zmienić całkiem sporo rzeczy.

Technorati Tags: , , , ,