Bez spełnienia poniższych punktów, nawet nie zabieraj sie za pisanie niczego, do czego mają mieć dostęp ludzie. W szczególności nie zabieraj się też za pisanie CV do nas ;)<ul>
<li>potrafisz rozwinąć skrót RDBMS i własnymi słowami powiedzieć, jaką rolę pełni</li>
<li>w odpowiedzi na powyższe nie użyłeś sformułowania w który mogę rzucać dowolnymi śmieciami, a potem je wyjąć</li>
<li>potrafisz określić, czym jest MVC albo potrafisz powiedzieć, czemu nie należy umieszczać kodu logiki biznesowej w kodzie prezentacji</li>
<li>nie musiałeś przed chwilą sprawdzić w Google, czym się różni logika biznesowa od logiki bazodanowej i logiki prezentacji</li>
<li>trzecia postać normalna nie kojarzy ci się ze Wstępem do psychoanalizy Freuda</li>
<li>zapytany o indeksy, nie zastanawiasz się, czy dziekan już podpisał</li>
<li>wiesz, że klucze obce nie służą do otwierania mieszkań co ładniejszych koleżanek</li>
<li>zapytany o HTML nie rozwijasz skrótu jako How to meet ladies, a przynajmniej nie na rozmowie kwalifikacyjnej</li>
<li>zdajesz sobie sprawę, że baza danych jest środowiskiem wielodostępowym, rozumiesz działanie transakcji i pojęcia typu race condition (trudne słowo)</li>
<li>na dźwięk skrótu JS nie piszesz odruchowo <SCRIPT LANG="JAVASCRIPT"><!-- document.write("Hello") --></SCRIPT></li>
<li>potrafisz powiedzieć, czym jest OOP, kiedy go używać i kiedy jest to overkill (trudne słowo)</li>
<li>znasz przynajmniej jeden używany jeszcze dialekt SQL i potrafisz cytować przekazywane do niego parametry w taki sposób, aby zapytania mogli pisać tylko deweloperzy, a nie odwiedzający serwis</li>
</ul>