Przed chwilą otrzymałem list od pana Sławomira Wrońskiego z PKN. W liście prośba do wszystkich zainteresowanych podmiotów, aby odwiedzić specjalną stronę komitetu i zabrać głos w dyskusji. W szczególności ważne dla PKN są odpowiedzi na pytania:

 1. Czy zostało stwierdzone naruszenie zasad polityki patentowej oraz własności intelektualnej przyjętych przez organizacje ISO i IEC (jeśli tak, to jakich oraz w jaki sposób)?
 2. Czy proponowana norma spełnia cele normy międzynarodowej opisane w Dyrektywach ISO/IEC tzn.:
  • Jest kompletna w sposób wystarczający, w granicach wyznaczonych jej zakresem
  • Jest zwarta, jasna i precyzyjna
  • Bierze pod uwagę aktualny stan rozwoju techniki
  • Umożliwia prace rozwojowe związane z postępem technologicznym
  • Jest zrozumiała dla wykwalifikowanego specjalisty, który nie brał udziału w jej opracowywaniu
 3. Czy proponowana norma zawiera sprzeczności z innymi istniejącymi normami ISO, które uniemożliwiają zastosowanie tych norm w jednym produkcie? (Jeśli tak, to prosimy załączyć dokładny opis takich sprzeczności).