Właśnie trafiłem na zabawną notkę na blogu Koke. Krótki skrypt pokazuje, jakie polecenia były najczęściej używane w ostatnim czasie:

history | awk '{print $2}' | awk 'BEGIN {FS="|"} {print $1}' | sort | uniq -c | sort -rn | head -10

Po moich widać, że nie jestem fanem Emacsa:

  294 vim
  126 cvs
   71 ./builder
   64 cd
   55 rpm
   45 ../pld-builder.new/client/make-request.sh
   44 poldek
   38 svn
   31 sudo
   19 ./repackage.sh