Przez cały ostatni semestr studiów pojawiłem się na uczelni tylko raz — żeby podbić legitymację. Semestr do powtórzenia. Okazało się jednak, że nie mogę powtórzyć semestru bez rozliczenia karty egzaminacyjnej, której nie mogę uzyskać bez podpisu promotora.

Problem polegał na tym, że nie wybrałem też promotora. Chciałem z tego miejsca podziękować doktorowi Pawłowi Myszkowskiemu z Instytutu Informatyki Stosowanej Politechniki Wrocławskiej, który — mimo półrocznego opóźnienia — zgodził się mnie promować.

Pozostało jeszcze złożyć temat pracy w dziekanacie (w środy nieczynne) i można starać się o przywrócenie na studia. Dziekanat oczywiście kocha mnie inaczej, ale mam nadzieję, że się uda.

Tytuł pracy — Tworzenie aplikacji internetowych w Pythonie z użyciem Django. Zanosi się na książkę, wstępny szkic spisu treści ma 104 wiersze. Trzymajcie kciuki ;)