Vagla zwraca uwagę na nieścisłości w przepisach regulujących kwestię składania wniosków do urzędów drogą elektroniczną. Ja się za to zastanawiam, kto i ile wziął pieniędzy za te wszystkie wynalazki. Nie można było prościej?

Wymagana infrastruktura

 1. Jeden miejski (bądź centralny) urząd ewidencji ludności;
 2. Jeden serwer kluczy PGP administrowany przez tenże urząd;
 3. Jedna para kluczy (klucz publiczny i prywatny) PGP wygenerowana przez tenże urząd i fakt udostępnienia klucza publicznego na serwerze urzędu, zaś jego identyfikatora odcisku na stronie tegoż urzędu;
 4. Jedna baza danych, która pozwala do każdego klucza publicznego przypisać jeden identyfikator PESEL;
 5. Jedna pani w okienku

Rejestracja wzoru podpisu

 1. Obywatel generuje parę kluczy PGP o okresie ważności nie dłuższym niż przewidziany ustawowo (powiedzmy, że będzie to kwartał);
 2. Obywatel generuje zlecenie unieważnienia swojego klucza publicznego;
 3. Obywatel drukuje zlecenie unieważnienia w formie przyswajalnej przez komputer, na przykład w postaci kodu kreskowego, co pozwoli skorzystać z niego w okienku (po okazaniu dowodu osobistego) w przypadku utracenia wyłącznej kontroli nad kluczem prywatnym;
 4. Obywatel umieszcza swój klucz publiczny na serwerze kluczy dostarczonym przez urząd;
 5. Obywatel drukuje identyfikator odcisku swojego klucza publicznego w formie przyswajalnej przez komputer (kod kreskowy) na wniosku o poświadczenie odcisku klucza;
 6. Obywatel z wydrukowanym powyżej wnioskiem udaje się do urzędu, gdzie składa wniosek legitymując się dowodem osobistym;
 7. Pani w okienku przykłada formularz do czytnika, jej komputer pobiera informacje o kluczu z serwera urzędu i pozwala na potwierdzenie imienia i nazwiska z formularzem i okazanym dokumentem tożsamości;
 8. Serwer podpisuje wskazany klucz publiczny obywatela z poświadczeniem pełnego zaufania dla umieszczonych tam danych za pomocą klucza prywatnego urzędu, po czym publikuje go ponownie na serwerze urzędu;
 9. Serwer umieszcza w swojej bazie danych informację o skojarzeniu danego klucza z numerem PESEL nadanym obywatelowi;

Złożenie podpisu pod dokumentem

 1. Obywatel pobiera bądź tworzy dokument, który ma następnie zostać podpisany;
 2. Obywatel podpisuje dokument za pomocą klucza prywatnego odpowiadającego kluczowi umieszczonemu i podpisanemu wcześniej na serwerze urzędu;
 3. Obywatel dokument wraz z podpisem przesyła do urzędu;
 4. Urząd przesyła obywatelowi poświadczenie w postaci złożonego wcześniej podpisu podpisanego ponownie kluczem prywatnym urzędu;

Unieważnienie wzoru podpisu

Zawsze może zdarzyć się tak, że obywatel utraci swój klucz prywatny lub klucz ten wpadnie w ręce osób trzecich. Wersja pierwsza:

 1. Obywatel generuje zlecenie unieważnienia klucza publicznego za pomocą swojej kopii klucza prywatnego;
 2. Obywatel importuje unieważnienie do swojego lokalnego pęku kluczy, tym samym unieważniając lokalną kopię swojego klucza publicznego;
 3. Obywatel publikuje ponownie swój klucz publiczny na serwerze urzędu, tym samym unieważniając swój wzór podpisu;
 4. Ponowne złożenie podpisu wymaga ponownego przejścia przez procedurę rejestracji wzoru podpisu;

Wersja druga:

 1. Ponieważ obywatel utracił swoją kopię klucza prywatnego (na przykład w wyniku kradzieży), udaje się do urzędu z wydrukowanym wcześniej unieważnieniem klucza;
 2. Pani w okienku przeciąga unieważnienie przez czytnik;
 3. Serwer importuje unieważnienie, a następnie ponownie publikuje unieważniony już klucz na serwerze kluczy;
 4. Pani mówi dziękuję, następny;
 5. Ponowne złożenie podpisu wymaga ponownego przejścia przez procedurę rejestracji wzoru podpisu;

Wersja trzecia:

 1. Ponieważ obywatel utracił swoją kopię klucza prywatnego i zgubił wydrukowane wcześniej zlecenie unieważnienia, wypełnia formularz unieważnienia na papierze, podając powód i swoje dane osobowe i udaje się z nim do urzędu;
 2. Pani w okienku sprawdza zgodność danych na wniosku, dokumencie tożsamości i w bazie danych;
 3. Serwer unieważnia swój wcześniejszy podpis zaufania pod kluczami publicznymi skojarzonymi z numerem PESEL obywatela, a następnie publikuje je ponownie, tym samym wyłączając je z użytku jako podpis akceptowany przez urzędy;
 4. Ponowne złożenie podpisu wymaga ponownego przejścia przez procedurę rejestracji wzoru podpisu;

Wersja czwarta:

 1. Wygasa data ważności klucza obywatela;
 2. Ponowne złożenie podpisu wymaga ponownego przejścia przez procedurę rejestracji wzoru podpisu;

Zmiana klucza prywatnego urzędu

Para kluczy urzędu ze względów bezpieczeństwa również powinna mieć ograniczony czas ważności. Może się również zdarzyć, że klucz prywatny urzędu dostanie się w niepowołane ręce:

 1. Urząd generuje nową parę kluczy GPG;
 2. Nowy klucz publiczny urzędu zostaje opublikowany na serwerze kluczy;
 3. Identyfikator odcisku klucza publicznego zostaje opublikowany na stronie urzędu;
 4. Serwer podpisuje dotychczas podpisane klucze publiczne obywateli za pomocą nowego klucza prywatnego urzędu, udzielając im pełnego zaufania;
 5. Serwer unieważnia dotychczas używany klucz publiczny urzędu za pomocą jego klucza prywatnego, jako powód podając zastąpienie go nowym kluczem;

Różnice w stosunku do stanu obecnego

 1. Koszty utrzymania infrastruktury są praktycznie zerowe;
 2. Fizyczny koszt uzyskania wzoru podpisu przez obywatela jest zerowy;
 3. Nakład urzędu w celu przyjęcia bądź unieważnienia wzoru podpisu jest minimalny;
 4. Forma ta nie faworyzuje żadnych podmiotów gospodarczych;
 5. Całość działa również poza platformą Windows;
 6. Stosowne aplikacje klienckie można przygotować w ciągu jednego wieczoru, w dowolnym języku programowania i nie wymaga to milionowych przetargów;
 7. Wiele innych serwisów (nie tylko państwowych) może użyć kluczy podpisanych urzędowo choćby w celu weryfikacji rejestrujących się użytkowników (serwis nie dostaje żadnych informacji o obywatelu poza jego imieniem i nazwiskiem, ale zaufanie urzędu gwarantuje, że organy ścigania są w stanie — na podstawie odcisku klucza — ustalić tożsamość podejrzanego);
 8. Update: Pozwala podpisać ten sam dokument dowolnej liczbie osób;