Moduł django.utils.simplejson nie obsługuje domyślnie typu decimal.Decimal. Na szczęście da się podać własny mechanizm kodowania nieznanych typów:

import decimal

def json_encoder(value):
  if isinstance(value, decimal.Decimal):
    return float(str(value))
  else:
    raise TypeError

from django.utils import simplejson

print simplejson.dumps([decimal.Decimal('1.2')], default=json_encoder)