Kolejny skrót. Dość regularny przypadek zwrócenia sumy słowników bez niszczenia któregokolwiek z nich:

def foo(bar, baz):
    tmpdict = dict(bar)
    tmpdict.update(baz)
    return tmpdict

Można również rozwiązać inaczej, korzystając z faktu, że dict akceptuje nazwane parametry:

def foo(bar, baz):
    return dict(bar, **baz)

Korzystając ze skrótów zawsze upewnij się, że na pierwszy rzut oka wiadomo, co dany kod robi.