Bardzo brzydki hack, oparty o załącznik do ticketu 7611. Czyści wewnętrzny cache Django, ale pozwala testować działanie kodu opierającego się o renderowanie szablonów bez ryzyka, że aplikacja owe szablony nadpisze:

import os
import sys
from django.conf import settings
from django.template import loader
from django.test import TestCase

class TemplateTestCase(TestCase):
  def _pre_setup(self):
    self._template_setup()
    super(TemplateTestCase, self)._pre_setup()

  def _post_teardown(self):
    self._template_teardown()
    super(TemplateTestCase, self)._post_teardown()

  def _template_setup(self):
    if hasattr(self, 'template_loaders'):
      self._old_template_loaders = settings.TEMPLATE_LOADERS
      settings.TEMPLATE_LOADERS = self.template_loaders
      loader.template_source_loaders = None
    if hasattr(self, 'template_dirs'):
      self._old_template_dirs = settings.TEMPLATE_DIRS
      test_dir = os.path.dirname(sys.modules[self.__module__].__file__)
      settings.TEMPLATE_DIRS = [os.path.join(test_dir, dirname)
                   for dirname in self.template_dirs]

  def _template_teardown(self):
    if hasattr(self, '_old_template_loaders'):
      settings.TEMPLATE_LOADERS = self._old_template_loaders
      loader.template_source_loaders = None
    if hasattr(self, '_old_template_dirs'):
      settings.TEMPLATE_DIRS = self._old_template_dirs

Użycie:

class TestSomething(TemplateTestCase):
  template_loaders = ('django.template.loaders.app_directories.load_template_source',)

  def test_foo(self):
    pass