Z pewnością naczytałeś się już, jakie to Satchmo nie jest doskonałe, zazdrościsz i chciałbyś stworzyć coś równie wspaniałego. Dość jednak nieprzespanych nocy, albowiem przygotowałem krótki poradnik, który w kilku krokach pozwoli ci dorównać mistrzom.

Sięgaj tam, gdzie import nie sięga

Tak jest, zacznij od stworzenia modułu z myślnikiem w nazwie. Niestety, oczywista nazwa email-auth.py została już zajęta — musisz się bardziej wysilić. Znajomym oczy wypadną z zazdrości, gdy tylko pierwszy raz zobaczą:

hahaha = __import__('pokonalem-was', globals(), locals(), [], -1)

Uatrakcyjniaj pętle

Od dawna wiadomo już, że przedwczesna optymalizacja jest złem, naszą odpowiedzią będzie zatem przedwczesna dezoptymalizacja! Oto przykład atrakcyjnego wyświetlenia listy:

{% for product in products %} 
  {% if forloop.first %} <ul> {% endif %}
    <li>{% thumbnail product.main_image.picture 85x85 as image %}
    <a href="{{ product.get_absolute_url }}"><img src="{{ image }}" width="{{ image.width }}" height="{{ image.height }}" /></a>
    <a href="{{ product.get_absolute_url }}">{{ product.translated_name }}</a></li>
  {% if forloop.last %} </ul> {% endif %}
{% endfor %}

Tylko wyobraź sobie ich miny! Jeśli chcesz przeskoczyć mistrza, spróbuj przenieść kod do Pythona:

for counter, product in enumerate(products):
  if counter == 0:
    print '<ul>'
  # ...i tak dalej

Nie daj się zaszufladkować

Nie łudźmy się — przestrzenie nazw są dla frajerów. Bez ceregieli pakuj wszystko w ścieżkę Pythona i upewnij się, że tak właśnie importujesz swoje moduły. Pokaż, że jesteś ważniakiem i twórz moduły o jak najogólniejszych nazwach. Naucz fajansów pokory, tych kilka dodatkowych wpisów w PYTHONPATH ich nie zabije. Mogą to zrobić konflikty, ale jeśli chcą używać czegoś ponad twój framework, to sami są sobie winni i zasłużyli na karę.

export PYTHONPATH=~/web/satchmo/satchmo/apps

Unikaj biurokracji

Po co męczyć się z formularzami, gdy do wszystkiego sięgnąć można już w widoku? Niezwykle istotne jest tu unikanie request.REQUEST.

if request.method=="POST":
  reqdata = request.POST
else:
  reqdata = request.GET

if reqdata.has_key('quantity'):
  try:
    quantity = round_decimal(reqdata['quantity'], places=2, roundfactor=.25)
  except RoundedDecimalError:
    quantity = Decimal('1.0')
    log.warn("Could not parse a decimal from '%s', returning '1.0'", reqdata['quantity'])
else:
  quantity = Decimal('1.0')

Jeśli już musisz użyć formularza, upewnij się, że upakujesz wszystkie, niezwiązane ze sobą grupy pól w jednej dużej klasie. Dzięki temu zaoszczędzisz sobie kilka wywołań is_valid() i jednocześnie udaremnisz wszelkie próby innego wykorzystania poszczególnych części przez te niedorozwoje, które mają czelność importować twoje klasy.

Wyznaczaj nowe trendy

Przez takich jak oni, programowanie obiektowe stoi praktycznie w miejscu. Pokaż im nowe sztuczki, takie jak zastąpienie rozszerzania klas nadpisywaniem funkcji w locie¹:

def confirm_info(request, template='shop/checkout/protx/confirm.html', extra_context={}):
  payment_module = config_get_group('PAYMENT_PROTX')
  controller = confirm.ConfirmController(request, payment_module)
  controller.templates['CONFIRM'] = template
  controller.extra_context = extra_context
  controller.onForm = secure3d_form_handler
  controller.confirm()
  return controller.response

¹ W rzeczywistości ConfirmController.onForm jest w konstruktorze klasy ustawiany na ConfirmController._onForm, co można uznać za architekturę po dwakroć lepszą.

Parametry dobieraj z rozmachem

Piękno tkwi w różnorodności. Upewnij się zatem, że wyczerpiesz wszelkie metody osiągnięcia tego samego celu.

class ProductImage(models.Model):
  # ...
  picture = ImageWithThumbnailField(verbose_name=_('Picture'),
    upload_to="__DYNAMIC__",
    name_field="_filename",
    max_length=200)
  # ...


class ImageWithThumbnailField(ImageField):
  # ...
  def __init__(self, verbose_name=None, name=None,
         width_field=None, height_field=None,
         auto_rename=NOTSET, name_field=None, 
         upload_to=upload_dir, **kwargs):
    # ...
    if upload_to == "__DYNAMIC__":
      upload_to = upload_dir
    # ...

Bądź elastyczny

Teraz twój sklep znajduje się w Polsce, ale kto wie, co będzie po obiedzie? Upewnij się, że cała konfiguracja może być edytowana w locie. Zwłaszcza te jej fragmenty, które wymagają restartu aplikacji. To jedna z wielu sztuczek, które zapewnią ci popularność w branży. Co prawda dawni przyjaciele zazdroszczą ci już do tego stopnia, że przestali się do ciebie odzywać, ale i tak nie tęsknisz po tych prostakach. Od teraz twoim jedynym przyjacielem jest aplikacja django-livesettings. Na innych nie masz szans, bo przyjaciół poznaje się w biedzie, a ty przecież właśnie zyskałeś umiejętności, dzięki którym praktycznie już jesteś bogaty.