Ku pamięci:

 • Firefox¹ ignoruje line-height.

 • Firefox¹ dodaje własny element z dwupikselowym paddingiem i pikselowym borderem:

  button::-moz-focus-inner {
    border: 0 none;
    padding: 0;
  }
 • Wszystkie przeglądarki domyślnie wliczają ramki i padding do rozmiarów elementu:

  button {
    box-sizing: content-box;
    -moz-box-sizing: content-box;
    -ms-box-sizing: content-box;
    -webkit-box-sizing: content-box;
  }
 • IE7 i starsze nie radzą sobie z automatyczną szerokością przycisków:

  button {
    overflow: visible;
    width: 0;
  }
  button[type] {
    width: auto;
  }

¹ Dotyczy ogólnie produktów Mozilli.