Choć sam konta w Książeczce Maryja nie posiadam, przyszło mi ostatnio ścierać się z ichnim API, coby dla klienta wdrożenia poczynić. Po przejrzeniu dostępnych bibliotek (w tym dość żałosnego python-sdk), stanęło na dość popularnym projekcie pyfacebook.

Oryginalne repozytorium było wybrakowane pod względem funkcjonalności, wybraliśmy więc fork, który z pewnością stworzył fan Władcy Pierścieni. Jak się miało później okazać, "jeden, by wszystkie zgromadzić i w ciemności związać" dość wiernie oddaje uzyskany efekt.

Człowiek głupi, to przy pierwszym problemie zajrzał w bebechy ofiary. Po tym stanął jak wryty i całe Satchmo przeleciało mu przed oczami. Na początek tradycyjny problem — przejście się w glanach po separacji warstw:

from threading import local

_thread_locals = local()
def get_facebook_client():
  """
  Get the current Facebook object for the calling thread.

  """
  try:
    return _thread_locals.facebook
  except AttributeError:
    raise ImproperlyConfigured('Make sure you have the Facebook middleware installed.')
class FacebookMiddleware(object):
  """
  Middleware that attaches a Facebook object to every incoming request.
  The Facebook object created can also be accessed from models for the
  current thread by using get_facebook_client().

  callback_path can be a string or a callable. Using a callable lets us
  pass in something like lambda reverse('our_canvas_view') so we can follow
  the DRY principle.
  """
  # ...

  def process_request(self, request):
    # ...
    _thread_locals.facebook = request.facebook = Facebook(self.api_key,
        self.secret_key, app_name=self.app_name,
        callback_path=callback_path, internal=self.internal,
        proxy=self.proxy, app_id=self.app_id, oauth2=self.oauth2)

Przerażające konstrukcje zaczęły się jednak później:

# generate the Facebook proxies
def __generate_proxies():
  for namespace in METHODS:
    methods = {}

    for method, param_data in METHODS[namespace].iteritems():
      methods[method] = __generate_facebook_method(namespace, method, param_data)

    proxy = type('%sProxy' % namespace.title(), (Proxy,), methods)

    globals()[proxy.__name__] = proxy

__generate_proxies()
class Facebook(object):
  """
  Provides access to the Facebook API.

  ...
  """

  def __init__(self, api_key, secret_key, auth_token=None, app_name=None,
         callback_path=None, internal=None, proxy=None,
         facebook_url=None, facebook_secure_url=None,
         generate_session_secret=0, app_id=None, oauth2=False):
    # ...
    for namespace in METHODS:
      self.__dict__[namespace] = eval('%sProxy(self, \'%s\')' % (namespace.title(), 'facebook.%s' % namespace))

Skończyło się na własnym forku i refaktoryzacji tych i wielu innych fragmentów kodu. Poprawioną wersję można znaleźć na GitHubie.

Na koniec stare powiedzenie ludowe:

Gdy bowiem zoczysz, iż jest coś narzeczy, a za cwanego masz się i uważasz __globals__ i eval() za sprawy rozwiązanie, mylisz się wielce, przeto idź przypudrować nos¹.

¹ Ciało, 2003