Przyszło Django 1.3, pojawiła się paskudna implementacja class-based views, direct_to_template zostało oznaczone jako przestarzałe. Ale pojawił się też godny następca, choć z class-based views nie ma nic wspólnego.

Nie piszemy więc tak:

from django.shortcuts import render_to_response
from django.template import RequestContext

def foo(request):
  # ...
  return render_to_response('foo.html', {'bar': baz},
      context_instance=RequestContext(request))

Nie piszemy też tak:

from django.views.generic.simple import direct_to_template

def foo(request):
  # ...
  return direct_to_template(request, 'foo.html', {'bar': baz})

Ani ­— tym bardziej — tak:

from django.views.generic import TemplateView

def foo(request):
  # ...
  return TemplateView.as_view(template_name='foo.html')(request, bar=baz)

Drodzy państwo, zamiast powyższych używamy:

from django.template.response import TemplateResponse

def foo(request):
  # ...
  return TemplateResponse(request, 'foo.html', {'bar': baz})