Wtyczka do obsługi rozwijanych makr dla gedita, o której pisałem niedawno, stała się poważną konkurencją dla TextMate, potężnego edytora dla platformy OS X. Paolo Maggi przekonwertował większość makr dostępnych w TextMate na format snippetów gedita. Od teraz można korzystać z gotowej, dość obszernej biblioteki bloków kodu. Do pobrania ze strony wtyczki Snippets.

Plik gedit-snippets.xml należy umieścić w katalogu ~/.gnome2/gedit/. Oczywiście, do pracy wymagana jest rozwojowa wersja 2.13 gedita, która oferuje wsparcie dla wtyczek pisanych w Pythonie.

Technorati Tags: , , , ,