Przyciśnięty potrzebą, napisałem sobie dzisiaj prosty skrypt, który konwertuje zamknięty i niespecjalnie odtwarzalny pod Linuksem format z Redmond na coś bardziej użytecznego w normalnych odtwarzaczach. Może komuś się przyda.

Wymagania

 • lame
 • mplayer
 • w32codec

Skrypt

#!/bin/bash

if [ -z "$1" ]
then
    echo "Usage: wma2mp3 <file.wma>"
    exit 1
fi

name=`echo $1 | tr ' ' '_' | tr '[A-Z]' '[a-z]'`

name="`basename "$name" .wma`.mp3"

cp "$1" $name

mplayer -vo null -vc dummy -af resample=44100 -ao pcm:waveheader $name && lame -m s -h --vbr-new audiodump.wav -o $name

rm audiodump.wav

Instrukcja obsługi

Zapisać w nowym pliku, nazwać go wma2mp3, dać mu prawo wykonywania (chmod +x wma2mp3) i przenieść do /usr/bin.

Wywoływać z nazwą pliku WMA.

Technorati Tags: , , ,