Ku pamięci (dotyczy również innych dystrybucji):

$ sudo lsmod | grep snd
snd_pcsp        9120 2 
snd_hda_intel     311948 5 
snd_pcm        58500 4 snd_pcsp,snd_hda_intel
snd_timer       18184 1 snd_pcm
snd_hwdep        7684 1 snd_hda_intel
snd_page_alloc     8072 2 snd_hda_intel,snd_pcm
snd          41124 17 snd_pcsp,snd_hda_intel,snd_pcm,snd_timer,snd_hwdep
soundcore        6496 1 snd
$ rpm -q pulseaudio alsa-plugins-pulse gstreamer-pulseaudio
pulseaudio-0.9.14-1.i686
alsa-plugins-pulse-1.0.19-1.i686
gstreamer-pulseaudio-0.10.13-1.i686
$ cat ~/.asoundrc
pcm.!default {
  type pulse
}
ctl.!default {
  type pulse
}

Z takimi ustawieniami (i aktywnym daemonem PulseAudio) Flash w końcu przestaje kłócić się z resztą systemu o urządzenie ALSA, czego efektem jest dźwięk we Flashu, który nie znika po kilkunastu minutach od włączenia przeglądarki.