Pozwala serwować wiele domen za pomocą jednego tylko projektu Django. Inspiracją był ten snippet.

Zmiany w settings.py:

from threading import local

SITE_THREAD_INFO = local()
SITE_THREAD_INFO.SITE_ID = 1

class SiteIDHook(object):
  def __int__(self):
    return SITE_THREAD_INFO.SITE_ID
  def __hash__(self):
    return SITE_THREAD_INFO.SITE_ID

SITE_ID = SiteIDHook()

Nowa klasa middleware:

from django.conf import settings
from django.contrib.sites.models import Site
from django.http import HttpResponseRedirect

class MultiSiteMiddleware(object):
  def process_request(self, request):    
    settings.SITE_THREAD_INFO.SITE_ID = 0 # Fail by default

    host = request.META.get('HTTP_HOST').split(':')[0]
    if host:
      try:
        site = Site.objects.get(domain = host)
        settings.SITE_THREAD_INFO.SITE_ID = site.id
      except Site.DoesNotExist:
        return HttpResponseRedirect('http://example.com/')

Bonus — automatyczne fitrowanie obiektów:

from django.contrib.sites.models import Site
from django.db import models

def create_custom_manager(*args, **kwargs):
  class CustomManager(models.Manager):
    def get_query_set(self):
      return super(CustomManager, self).get_query_set().filter(*args, **kwargs)
  return CustomManager()

class Product(models.Model):
  site = models.ForeignKey(Site, default = Site.objects.get_current)
  # ...
  objects = create_custom_manager(site = Site.objects.get_current)