Jeśli każda próba użycia KMS kończy się czarnym ekranem, prawdopodobnie potrzebujesz tego samego, co ja.

Na początek na warsztat bierzemy plik /etc/sysconfig/geninitrd. Tam istotne są dwa wiersze:

PREMODS="fbcon"
FBMODULE="nouveau"

Oczywiście, nouveau należy zastąpić modułem adekwatnym do posiadanego sprzętu.

Następnie tworzymy plik /etc/modprobe.d/kms.conf o treści:

options nouveau modeset=1

Oczywiście, tu również podstawiamy stosowny moduł.

Na koniec generujemy za pomocą geninitrd nowy obraz startowy i uruchamiamy ponownie komputer. Voilà!