Tym razem inne podejście, naturalne dziedziczenie abstrakcyjnych modeli z dwoma dodatkowymi metodami.

W przeciwieństwie do poprzedniego przykładu, pozwala używać super() w abstrakcyjnych klasach pośrednich.

from django.db import models

class AbstractMixin(object):
  _classcache = {}

  @classmethod
  def contribute(cls):
    return {}

  @classmethod
  def construct(cls, *args, **kwargs):
    attrs = cls.contribute(*args, **kwargs)
    attrs.update({
      '__module__': cls.__module__,
      'Meta': type('Meta', (), {'abstract': True}),
    })
    key = (args, tuple(kwargs.items()))
    if not key in cls._classcache:
      clsname = (('%s%x' % (cls.__name__, hash(key)))
            .replace('-', '_'))
      cls._classcache[key] = type(clsname, (cls, ), attrs)
    return cls._classcache[key]

Przykład użycia:

class CategoryFactory(models.Model, AbstractMixin):
  name = models.CharField(max_length=100)

  class Meta:
    abstract = True

  def __unicode__(self):
    return self.name

class ProductFactory(models.Model, AbstractMixin):
  name = models.CharField(max_length=100)

  class Meta:
    abstract = True

  @classmethod
  def contribute(cls, category):
    return {'category': models.ForeignKey(category)}

  def __unicode__(self):
    return u'%s / %s' % (self.category, self.name)

Konkretyzacja klas:

class MyCategory(CategoryFactory.construct()):
  pass
 
class MyProduct(ProductFactory.construct(category=MyCategory)):
  pass

Działa również nasz test:

from . import models

c = models.MyCategory(name='cat')
p = models.MyProduct(name='prod', category=c)
print p # 'cat / prod'